Bild föreställande: frukost

  

 

Mjölkproduktion

 

 

 

 

Vi hör ofta vår jordbruksminister påtala att djur ska ha det bra , djur som har det bra producerar också bra. Precis samma sak gäller med vår personal. Att ge våra anställda rätta förutsättningar och resurser både på det ekonomiska och sociala planet ger direkt klirr i kassan.

 

–Det är vad hon / han producerar som betalar den anställdes lön, inte vi. Protokollförda personalmöten är något som uppskattas av vår personal. Då finns tillfälle för att dels planera och utveckla det dagliga arbetet och ävenräta ut oklarheter mellan personal och arbetsgivare.

 

Eftersom vi har befunnit oss i en otroligt expansiv fas ser vi alla på företaget fram emot en period där fokus kommer att läggas på att trimma produktionen. Vår övertygelse är att grunden till ett bättre resultat bottnar i djurvälfärd genom hela kons livscykel. Till detta behövs naturligtvis en del rådgivning. Till detta anlitar vi Växa Halland, Keenan samt fristående veterinärer.

 

Gården är ansluten till salmonella programmet. Eftersom vi har många kor och mjölkar 3 ggr/dag går det givetvis åt en hel del personal att sköta dessa.

Till vår hjälp har vi två lagårdsförmän, en foderansvarig och en djurskötare som sköter det dagliga arbetet i stallarna såsom seminering, dräktighetsundersökning, veterinärassistans, utfodring etc.  Vi har även 10 Polska medarbetare, som arbetar i lag om 5 och löser av varann växelvis. 

Den polska personalen är anställda i vår egen regi och hjälper oss i huvudsak med mjölkning, utfodring av småkalvar och diverse kringjobb.

Det känns viktigt för oss att ha kontroll på att de har justa arbetsförhållanden och att det inte finns några mellanhänder som skor sig på deras arbete. Vi erbjuder också ett bra boende med svensk standard på gården för dessa.

 

Bild föreställande: euI och med köpet av gården Höstena påbörjades en utökning av både areal och djurantal. Antalet mjölkande är i slutet av 2016 ca. 650 och det totala antalet djur ungefär 1450. Av dessa är ca. 370 kvigor inhysta på Höstena. Vi har via jordbruksverket tagit del av EUs satsning på att utöka djurproduktionen och lagring av gödsel utöver lagkravet. 

 

 

 

Bild föreställande: kalvar

 

 

 

 

 

 Höstena 12 maj 2016.

 


Foto: Elisabet Karlsson 

Bild föreställande: junohöstena

 Foto: Melker Källström

 

 

Målet för produktionsnivån ligger inte fast vid en viss nivå. Pressas korna för hårt kommer ett bakslag som ett brev på posten. Med det avelsmaterialet vi har idag anser vi att optimal avkastning ligger på 35-36 kg mjölk per ko och dag. Där är vi också idag.

 


Bild föreställande: Kalvamma
Bild föreställande: dekor fadelinje big

 

Vår målbild

Friska välmående djur , så kommer det ekonomiska resultatet att förbättras per automatik.

 

 

 

Bild föreställande: kalvihydda

 

 

Bild föreställande: dekor fadelinje big

  

Bild föreställande: DSC 0046