Bild föreställande: plöjningfendt

Foto: Melker Källström

 

Växtodling

Sedan köpet av gården Höstena sommaren 2014 och skötselavtalet med fjällalunda, ingår i dagsläget 1168 ha odlad mark i växtodlingen. Jordarten är mest av typ sandig mo på huvudfastigheten. På arealen odlas ca. 300 ha fodermajs, 30 åkerböna, 80 havre med insådd och 30 utan, 15 korn med insådd och 96 ha maltkorn. Det höstsådda består av 55 ha rågvete, 29 korn och 65 höstvete .Dessutom ingår 305 ha vall och ca 55 ha träda. Utöver detta ingår 108 ha betesmark, fördelat på åkerbete och naturligt strandbete. Vallarna skördas fyra gånger per år och avkastningen ligger på 11 ton ts/ha. Vallarna är av grästyp med ett litet inslag av klöver.

 

Majsstrategien är att fördela arealen på minst tre olika sorter för att få tre olika skördetidpunkter och därmed sprida riskerna. Majsen avkastar 12-14 ton ts/ha.
Vi har egna maskiner till allting bortsett ifrån strängläggning och fastgödselspridning.

 

Till hjälp med eu ansökan och årlig miljörapport till kommunen anlitar vi Ulrik Lovang på Lovanggruppen. Övrig växtodlingsrådgivning sköter vi med Ulrik via telefon och mail.