Bild föreställande: om oss

  

 

Gården Olof Lars

Brukas av 5:e generationen

Olof Lars Gård är belägen på västkusten i en liten by som heter Galtabäck 10 km söder om Varberg i Halland. Vi som bor på gården är Fredrik Lindeberg med fru Annika och fyra barn. Mattias Lindeberg med fru Ulrika och två barn. Även vår mor & far bor kvar på gården – Bullerbyn i modern tappning som en lantbruksjournalist beskrev det.  

 

Gården har varit i familjens ägo sedan 1913 och vi är femte generationens brukare. Fram till 1965, då vår mor och far tog över, fanns både svin, höns, får och mjölkkor på gården. Vid det årtalet brukades 35 ha åker. Antalet koplatser ökade från 16 till 52 och övrig animalieproduktion avvecklades.  

 

På detta vis drevs gården fram till 1985 då Fredrik började arrendera gården. Mor och far var då sysselsatta med att driva en sockermajsodling som de startat upp några år tidigare. Fredrik nöjde sig dock inte med bara mjölkproduktionen. Fast beslutad om att fodermajs var något som var väldigt positivt för de halländska mjölkbönderna skaffade han sig kunskap om fodermajsodling samt maskiner för sådd och skörd av denna gröda.  

 

Det tog 15 år innan majsodlingen fick fäste i mellersta halland - men skam den som ger sig. Detta arbete ligger till grund för att vi idag har Sveriges i särklass vassaste maskiner för majsodling.  

 

1996, efter avslutad 3-årig naturbruksutbildning på Munkagårdskolan samt 2 års tjänst på Hushållningssällskapets försöksodlingar, var det dags för Mattias att göra utlandspraktik i Australien där Mattias arbetade med får samt spannmålsproduktion; i huvudsak maltkorn. En mycket lyckad praktik där Mattias tog med sig en mängd olika erfarenheter hem. Erfarenheter som han dagligen har nytta av i sin proffession, men inte minst viktigt en ovärderlig livserfarenhet.  

 

Att kunna utrycka sig fackmässigt i både tal och skrift på engelska är vårt företag till stor gagn, då en hel del affärer görs med övriga europeiska länder. Väl hemma efter 7 månader i Australien stod det klart för Mattias att han ville vara med och driva föräldrargården.  

 

År 2000 gick Mattias in som delägare i både driftsbolaget samt gården. Vid det laget var det dags för mor och far att lämna över sin verksamhet med sockermajsen till oss bröder. En närbelägen maskinstation avvecklades och vi tog tillfället att överta både maskiner samt kundkrets. År 2000 stod mjölkproduktionen för 50% av omsättningen och maskinstationen för 50%. Runt den här perioden började tankarna gro om att utöka antalet koplatser.  

 

En granngård förvärvades och ett flertal började vi att arrendera. Vi brukade då 270 ha åker. Efter 3 år av ritande, miljökonsekvensbeskrivningar och samråd med grannar var vi färdiga för byggstart. I november 2003 stod det nya kostallet för 250 mjölkkor färdigt.  

 

År 2005 förvärvades ytterligare en granngård på 40 ha samt arrende på 40 ha. Detta möjliggjorde en fördubbling av antalet koplatser. En förlängning av det befintliga kostallet uppfördes samt ett separat stall med djupströ system.

 

År 2009 började vi bygga det nya djupströstallet för våra vip kor och kalvar på senhösten flyttade våra kalvar in i nya stallet.  Här ligger alla djur på härliga ströbäddar, till att strö halmen använder vi oss av en självgående strövagn som löper i taket längs med hela stallet.

 

 

 

Detta var en kort beskrivning av vår historia samt en bild av var vi står idag.
På kommande sidor kommer vi att beskriva de enskilda produktionsgrenarna var för sig.

 

MjölkproduktionenVäxtodlingen, Maskinstationen,